Seminar Pengenalan Pencapaian Pertauliahan Terdahulu

Date : 13 September 2018

Venue : Pusat Dagangan Dunia Putra, KL

This session was arranged in order to introduce Malaysia Skills Certifications that are available under Department of Skills Malaysia. Total participant for this session is 74 participants.

  • Conducted by:

1) En. Yuslan bin Yasok – Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kerjasama Strategik, Jabatan Pembangunan Kemahiran

2) Cik Nizatunnisak binti Zaidon –Penolong Kanan Pengarah Unit PPT, Bahagian Pentauliahan(MOSQ), Jabatan Pembangunan Kemahiran

3) Tn Hj Roslan bin Salim – Penolong Kanan Pengarah Unit Jalinan Strategik, Bahagian Sistem Latihan Dual Nasional(SLDN), Jabatan Pembangunan Kemahiran